ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Υπηρεσίες - Υγειά στην Εργασία - Τεστ Covid19

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της δημόσιας υγείας στο εργασιακό περιβάλλον έναντι του ιού SARS CoV-2 η ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ διεξάγει τεστ ανίχνευσης για τον έλεγχο του γονιδιώματος έναντι του ιού με τη μέθοδο RT PCR (Μοριακό Τεστ) καθώς επίσης τεστ αντισωμάτων IGM/IGG (Rapid Test).

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ SARS-COV-2:
Σκοπός της διεξαγωγής του τεστ ανίχνευσης για τον έλεγχο του γονιδιώματος έναντι του ιού SARS CoV-2 (μέθοδος RT PCR) με τη λήψη ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος είναι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος η επιχείρηση μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια και υγεία των συναδέλφων-στενών επαφών του εργαζομένου που νοσεί, καθώς και να προβεί σε όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της.


Για την πραγματοποίηση της παραπάνω εξέτασης η ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, συνεργάζεται με πιστοποιημένα Διαγνωστικά Κέντρα στα οποία κλείνει ραντεβού για τους εργαζόμενους της επιχείρησης σας κατόπιν συνεννόησης. Ανάλογα τον αριθμό των εργαζομένων η δειγματοληψία μπορεί να πραγματοποιηθεί στην εγκατάστασή σας.


ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (IGM & IGG) SARS-COV-2:
H  ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ μπορεί να παρέχει και να διενεργήσει στην επιχείρηση σας εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ τεστ αντισωμάτων IGM/IGG με τα οποία ο χρήστης μπορεί να λάβει αξιόπιστο και ποιοτικό αποτέλεσμα (θετικό ή αρνητικό) σε 4 μόλις λεπτά.


Η διαδικασία υλοποίησης του τεστ είναι απλή, σύντομη και γίνεται από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό (γιατρό ή νοσηλευτή) της ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας, τόσο για τους εξεταζόμενους όσο και για το προσωπικό, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο της εγκατάστασής σας, που εσείς θα μας υποδείξετε.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ