ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Υπηρεσίες - Εκπαίδευση

Η ΕΞΥΠΠ Εργοασφάλεια με πολυετή εμπειρία στον χώρο της Παροχής Υπηρεσιών σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, σας προσφέρει μια σειρά Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων που καλύπτουν μέσω μιας ευρείας γκάμας θεματολογιών τις ανάγκες των εργαζομένων για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου καθώς και την εργοδοτική υποχρέωση της επιχείρησης (Π.Δ. 17/96. Αρ. 12) περί εκπαιδεύσεων. Μέσα από την συνεχή εκπαίδευση και την ανάπτυξη της κουλτούρας της ασφάλειας, οι συμμετέχοντες αποκτούν όλες τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για να επιτευχθεί σημαντική μείωση της πιθανότητας ατυχήματος στους χώρους εργασίας.

Ενδεικτικά σεμινάρια:

 • Ασφαλής Εργασία σε Ύψος
 • Παροχή Α’ Βοηθειών 
 • Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία 
 • Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών
 • Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 
 • Ασφαλής και Οικονομική Οδήγηση 
 • Ασφαλής Χρήση Περονοφόρων 
 • Ασφάλεια Εργασίας σε Αποθήκες 
 • Πρόληψη Μυοσκελετικών Παθήσεων σε Γραφεία – Αποθήκες – Παραγωγή
 • Εργονομική Παρέμβαση Θέσεων Εργασίας 
 • Ασφαλής Εργασία σε Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 
 • Ασφαλής Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων – ADR 
 • Ασφαλής Διαχείριση Χημικών Ουσιών
 • Προστασίας από Εκρήξεις - ATEX 
 • Επιμόρφωση Τεχνικού Ασφαλείας  
 • Πρόγραμμα Ασφαλούς Συμπεριφοράς για την Αποφυγή Ατυχημάτων
 • Ασφάλεια Εργασίας στην Παραγωγική Διαδικασία
 • Εκτίμηση του Κινδύνου – Ασφάλεια στην Εργασία
 • Root Cause Analysis
 • Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων
 • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ