ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας σχετικά με την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19

Η Κυβέρνηση ανάρτησε με σχετικό ΦΕΚ, τα έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. Τα μέτρα που αναφέρονται στο ΦΕΚ Β4206/2021 έχουν ισχύ από την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 έως την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Διαβάστε το ΦΕΚ Β4206/2021 εδώ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ