ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

 

Ο EU-OSHA και οι εταίροι του συμμετέχουν στους εορτασμούς της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (25 έως 29 Οκτωβρίου 2021), διοργανώνοντας διάφορες εκδηλώσεις και εκστρατείες. 

Οι σχετικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχοντας ως σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τις μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία. Κύριος στόχος της γενικότερης καμπάνιας είναι η ανάγκη διαχείρισής τους, καθώς και η προώθηση μιας κουλτούρας πρόληψης των κινδύνων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα στην Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, στην επίσημη σελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού.

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ