ΕΞ.Υ.Π.Π. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Καριέρα

Κάθε συνεργάτης μας ξεχωριστά αποτελεί ουσιαστική επένδυση για το μέλλον της εταιρίας μας. Αναζητούμε νέους συνεργάτες με πραγματικό ενδιαφέρον στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και με στόχο να αναπτυχθούν επαγγελματικά στον τομέα αυτό.

Η ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ προσφέρει, συνεχή επιμόρφωση στους συνεργάτες της με σεμινάρια σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.

Συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ